VISUEL MERCHANDISING

En butiks visuelle udtryk har stor betydning for salget af varerne. Du kan bruge nok så mange på markedsføring og PR, men hvis din butik ikke lever op til de budskaber, du spreder via andre platforme, er dine penge spildte. Visuel Merchandising er derfor en et vigtigt salgsværkstøj. Visuel Merchandising er en måde du kan salgsoptimere varer på gennem den rette placering og præsentation af varerne i butikken.

Hvorfor er Visuel Merchandising relevant?

Mange forbruger træffer først de afgørende købsbeslutninger, når de står fysisk i butikken. Det er derfor vigtigt, at varer bliver præsenteret ordentlig. Et øget fokus på arbejdet med det visuelle udtryk af en butik, kan være med til at øge butikkens omsætning, skabe et stærkere image, skabe mere synlig over for kunderne, og sidst men ikke mindst skabe et positivt synligt resultat på bundlinjen.

Vi kan hjælpe dig og din butik med at optimere det visuelle look.

Udvikling og opsætning af instore kampagner

Vi kan hjælpe jer med at udvikle instore kampanger. Vi tilbyder sparing omkring hvilke elementer I med fordel kan videreudvikle på for at sikre den bedst mulige præsentation af jeres varer. Vi kan også hjælpe jer helt fra start til slut med udviklingen af en instore kampagne.

Vi tilbyder også installation af jeres kampagne i hele landet, hvis kampagnen er landsdækkende. Vi fokuserer på jeres brand og vare, og får det præsenteret på den bedst mulige måde, og får det placeret mest optimalt i de enkelte butikker.

Visuel optimering af butik

Brug butikkens visuelle udtryk som et aktivt salgsværktøj til øget sal og øget kundetrafik. Vi hjælper med at justere på alle de visuelle parametre, som får jeres butik til at fremstå skarp og attraktiv. Vi optimere med fokus på at give kunderne den bedste købsoplevelse de kan få.

Hvis i ønsker at optimere det visuelle udtryk selv, er dette også en mulighed. Vi hjælper med at udfærdige en ”to-do” liste, så i selv kan gå i gang. I får svar på alle de spørgsmål, I måtte have, når vi foretager et visuelt tjek af jeres butik.

Visuel optimering af butik

SE CASES

Visuel merchandising - Reebok
Visuel merchandising - Sportigan
Styling - Zone
Luk menu